Αποφάσεις

«Έγκριση δέσμευσης ποσού για την επιχορήγηση Νομικών Προσώπων»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΡΦ-Ω 09/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 6470 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΡΦ-Ε 09/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 6307 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΡΦ-Γ 09/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 6312 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΡΦ-4 09/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 6315 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΘ6ΩΡΦ-Ρ 06/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 4256/22-3-11 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΘ6ΩΡΦ-Ο 06/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 3461/3-3-11 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΘ6ΩΡΦ-2 06/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 6367 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΘΩΩΡΦ-Ν 05/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 6289 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΩΡΦ-Ψ 04/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 6212 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ - ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 30/04/2011 ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΤΕΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΩΡΦ-Λ 04/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 6244 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΩΡΦ-Α 04/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 6058 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ W.C.ΚΑΙ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΥ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΒΩΡΦ-Τ 03/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 30 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΒΩΡΦ-6 03/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 29 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ορισμός Δ.Σ. για το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών του Δήμου Ζωγράφου (Κ.Ε.Π.Χ.Ε.Ο).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΘΒΩΡΦ-Μ 03/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 6186 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Παραχώρηση χώρου Πάρκου Γουδή, για την Ανθοκομική Έκθεση 2011.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΘΒΩΡΦ-Θ 03/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 6185 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των αποδοχών του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Δ/ντα Συμβούλου κι εξόδων παράστασης μελών Δ.Σ. της Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΘΒΩΡΦ-Π 03/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 6184 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός εκπροσώπου του Συλλόγου Φαρμακοποιών Αττικής-Τομέα Ζωγράφου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης Δήμου Ζωγράφου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΘΒΩΡΦ-Υ 03/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 6183 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός εκπροσώπου στο Δ.Σ. ( Εφορεία) της Φ.Ε.Ε.Μ.Π.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΘΒΩΡΦ-Ι 03/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 6182 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για το Ν.Π.Δ.Δ. «ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΙΤΣΙΚΗ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΘΒΩΡΦ-Η 03/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 6181 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αλλαγή τριών (3) θέσεων ως προς τις ειδικότητες καθηγητών του Ν.Π. «Δημοτικό Ωδείο Ζωγράφου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΘΒΩΡΦ-Ζ 03/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 6180 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 1,694 1,695 1,696 1,697 1,698 1,703