Κοινοποίηση

Πληροφορίες για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ζωγράφου:

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζωγράφου είναι χώρος πρώτης υποδοχής που συμβάλλει στο έργο των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, επιτελώντας την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα, που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Από το 2017 το έργο εντάσσεται στην πράξη « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζωγράφου» με κωδικό ΟΠΣ 5002578 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

Διεύθυνση: Ιωάννου Θεολόγου 22, 157 73, ΖωγράφουΤηλέφωνο: 210 7785489, 213 2024244, 210 7784508