Κοινοποίηση

Ξεκινά τη Δευτέρα 15 Μαϊου η περίοδος υποβολής αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών για τους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ζωγράφου για την περίοδο 2023 – 2024.  Σημειώνεται ότι οι εγγραφές και επανεγγραφές θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.zografou.gov.gr/egwebapps

Για την περίοδο 2023-2024 σας γνωρίζουμε ότι γίνονται δεκτά τα παιδιά με ημερομηνία γέννησης από 01/01/2020 έως και 28/02/2023.

Για διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς μπορείτε να καλείτε από τις 08:30 π.μ. έως και τις 14:30 μ.μ. στα τηλέφωνα:
210 7775538 και 210 7487960 για Βίλα Νίνου, Αγίας Λαύρας, Ι. Θεολόγου, Αρβήλων, 210 7797585 για Κρίνων 24, 210 7786529 και 210 7793082 για Αλκαίου 42 & Κρατερού, Διακρίας, Γκανογιάννη, 34ου Συντάγματος και Αριστομένους.
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων που ξεκινά τη Δευτέρα 15/05/2023 θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 16/06/2023.

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΚΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ https://www.zografou.gov.gr/egwebapps.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου. Σε περίπτωση που προσκομισθεί
πιστοποιητικό σε άλλη γλώσσα, συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση.
2 Φωτοτυπία της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς γονείς και παιδιά.
3 Πιστοποιητικό υγείας παιδιού (επισυνάπτεται στο έντυπο της αίτησης).
4 Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας συμπληρωμένο με πλήρη στοιχεία εμβολιασμών που
προβλέπονται για την ηλικία του παιδιού.
5 Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης 2022.
Αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση που δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα κατάθεσης φορολογικών
δηλώσεων για τη δραστηριότητά σας, μπορείτε να καταθέσετε στην πλατφόρμα Υπεύθυνη Δήλωση
με το εισόδημα που θα δηλώσετε στη φορολογική δήλωση (επισυνάπτεται στο έντυπο της
αίτησης)..
6 Αντίγραφο εκκαθαριστικού του 2022
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
α) Σύμφωνο Συμβίωσης: υποχρεούνται και οι δύο γονείς κατάθεσης αντιγράφου φορολογικής
δήλωσης και εκκαθαριστικού.
β) Απαλλαγής φορολογικής δήλωσης: Βεβαίωση από την εφορία.
Σας ενημερώνουμε ότι αν το εκκαθαριστικό σας δεν έχει εκδοθεί από την Εφορία, υποχρεούστε να
συμπληρώσετε και να ανεβάσετε στην πλατφόρμα Υπεύθυνη Δήλωση περί προσκόμισής του μέχρι την 1η
Σεπτεμβρίου 2023 στον Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό που έχει τοποθετηθεί το τέκνο σας
(επισυνάπτεται στο έντυπο της αίτησης).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όποιος δεν προσκομίσει το Αντίγραφο του εκκαθαριστικού μέχρι την έναρξη
λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών (01-09-2023), αυτομάτως θα καταχωρείται στην ανώτερη
κλίμακα των τροφείων.
Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό του εισοδήματος, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό
εισόδημα (δηλωθέν εισόδημα και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά όπως αυτά αποτυπώνονται στο
πεδίο Δ.1 του εκκαθαριστικού).
7 Βεβαίωση εργασίας τελευταίου εξαμήνου για τη μητέρα
8 Φωτοτυπία των τελευταίων ενσήμων της μητέρας (για Ιδιωτικό Τομέα) ή εργοσήμων για
περιστασιακή εργασία.

ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ.
ΕΛΛΙΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ή ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε αναλυτικά το επισυναπτόμενο έγγραφο:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ