Κοινοποίηση

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023 το ωράριο λειτουργίας των Κ.Ε.Π. διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΕΠ  Μπισκίνη 39 και Ισοκράτους
Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 08:00 – 12:00

ΚΕΠ Θεοδάμαντος 29 και Μαικήνα
Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 07:45 – 12:00