08 Δεκ 2016

To 4o Γενικό Λύκειο Ζωγράφου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

To 4o Γενικό Λύκειο Ζωγράφου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

Το 4ο Γενικό Λύκειο Ζωγράφου συμμετέχει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+KA219 που αφορά διακρατική σύμπραξη μεταξύ σχολείων από συνολικά 5 ευρωπαϊκές χώρες. Συντονιστικό σχολείο είναι το I Gimnazija Osijek από την Κροατία, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχουν ως εταίροι το Zespół Szkół Nr 2 από την Πολωνία, το 4ο Γενικό Λύκειο Ζωγράφου από την Ελλάδα, το St. George’s International School από το Λουξεμβούργο και το Ies Los Molinos από την Ισπανία.

Το πρόγραμμα έχει τον τίτλο Ready Steady Work! H συνολική του διάρκεια είναι 24 μήνες (1/9/2016 έως 31/8/2018) και στόχος του είναι να καλλιεργήσει στους μαθητές δεξιότητες αναφορικά με την απασχόληση. Ενδεικτικά αναφέρουμε: συνεργασία σε ομάδα, διαχείριση κρίσεων, διαπραγματευτική ικανότητα, δημιουργικότητα, προσαρμοστικότητα, ανάληψη πρωτοβουλιών, αλλά και δεξιότητες παρουσίασης, συγγραφή βιογραφικού σημειώματος κ.α.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν διακρατικές κινητικότητες με συμμετοχή καθηγητών και μαθητών καθώς και δραστηριότητες όπως εργαστήρια, ημερίδες, επισκέψεις σε φορείς και οργανισμούς σχετικούς με την εργασία.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μαθητές από την Α’ και τη Β’ Λυκείου οι οποίοι με τη σειρά τους θα διοργανώσουν εργαστήρια για τους υπόλοιπους μαθητές του Σχολείου μας προκειμένου να υπάρξει διάχυση της γνώσης που απέκτησαν.

Από τη συνεργασία και με χρήση καινοτόμων εργαλείων διαδικτύου θα προκύψει ως τελικό προϊόν ένα εγχειρίδιο το οποίο θα διανεμηθεί σε σχολεία των συνεργαζόμενων χωρών. Το εγχειρίδιο θα περιλαμβάνει σχέδια μαθήματος, εργαστήρια και προτάσεις για την αξιοποίησή του στο αναλυτικό πρόγραμμα.

Την παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος αποτελούν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας: Δέσποινα Κυριακάκη, φιλόλογος (υπεύθυνη του προγράμματος), Εμμανουήλ Τσουρουπάκης, καθηγητής πληροφορικής, Βασιλική Γεωργούλα, φιλόλογος και Γεωργία Καλαντζή, καθηγήτρια αγγλικών.

Aναλυτικότερα:

Το 4ο ΓΕΛ Ζωγράφου από 1ης Σεπτεμβρίου 2016 συμμετέχει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ΚΑ219 που αφορά σε διακρατική συνεργασία με σχολεία από 5 συνολικά ευρωπαϊκές χώρες. Συντονιστικό σχολείο είναι το I Gimnazija Osijek από την Κροατία, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης ως εταίροι το Zespół Szkół Nr 2 από την Πολωνία, το 4ο Γενικό Λύκειο Ζωγράφου από την Ελλάδα, το St. George’s International School από το Λουξεμβούργο και το IES LOS MOLINOS από την Ισπανία

Το πρόγραμμα έχει τίτλο “ Ready, Steady,Work ! ” και η συνολική διάρκειά του είναι 24 μήνες, από 01-09-2016 έως 31-08-2018. Η συγκεκριμένη συνεργασία προωθεί την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η ανάπτυξη των εργασιακών δεξιοτήτων των μαθητών ώστε να γεφυρωθεί η απόσταση μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος και της αγοράς εργασίας. Από τη συνεργασία θα προκύψει ως τελικό προϊόν η διαμόρφωση ενός εγχειριδίου για τα Ευρωπαϊκά σχολεία προκειμένου να ενισχυθεί η διδασκαλία δεξιοτήτων σχετικών με την απασχόληση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο αλλά και βραχυχρόνιες ανταλλαγές καθηγητών και μαθητών. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που θα συναντήσουν μελλοντικά στον χώρο εργασίας τους αλλά και θα αυξήσουν την ικανότητά τους για διεθνική συνεργασία μέσω διδακτικών δραστηριοτήτων, εργαστηρίων και επισκέψεων σε οργανισμούς και φορείς. Επιπλέον, οι άμεσα συμμετέχοντες μαθητές, μετά τις επισκέψεις, θα οργανώσουν μαθήματα και εργαστήρια προκειμένου να υπάρξει διάχυση της γνώσης που απέκτησαν.

Την παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος αποτελούν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί του σχολείου μας:

Δέσποινα Κυριακάκη, φιλόλογος (υπεύθυνη του προγράμματος),

Εμμανουήλ Τσουρουπάκης, καθηγητής πληροφορικής,

Βασιλική Γεωργούλα, φιλόλογος και

Γεωργία Καλαντζή, καθηγήτρια αγγλικών.

 

eu_flag-erasmus_vect_posbaloon