Κοινοποίηση

Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, ανήκουν τα παρακάτω Τμήματα:

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Μπορείτε να βρείτε τα ονόματα και τα τηλέφωνα των υπευθύνων του κάθε τμήματος πατώντας εδώ  (αρχείο pdf).