Κοινοποίηση

Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, ανήκουν τα παρακάτω Τμήματα:

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ