Κοινοποίηση

Στην ειδική δια ζώσης συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής και των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που έγινε στον Δημοτικό Κινηματογράφο ΑΛΕΚΑ την Κυριακή 9 Ιανουαρίου, τα αποτελέσματα ήταν:

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.

ΨΗΦΙΣΑΝ  30

ΜΠΟΤΟΥ 18

ΛΕΥΚΑ  12

 

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.

ΨΗΦΙΣΑΝ 32

ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ  15

ΛΕΥΚΑ 15

ΑΚΥΡΑ 2

 

ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ.Σ.

ΨΗΦΙΣΑΝ   31

ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ  18

ΛΕΥΚΑ  12

ΑΚΥΡΑ  1

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                          ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΨΗΦΙΣΑΝ 36                                                                                 ΨΗΦΙΣΑΝ 35

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ   17                                                                     ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ    16

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ   8                                                    ΜΑΖΙ                       9

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ  4                                                            ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ    4

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 5                                                                  ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ          5

ΛΕΥΚΟ  1                                                                                        ΛΕΥΚΟ    1

ΑΚΥΡΟ  1

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ     17  (τακτικό μέλος)

ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ             16  (τακτικό μέλος)

ΓΟΥΜΕΝΟΣ                   15  (αναπληρωματικό)

ΕΥΘΥΜΙΟΥ                     14  (αναπληρωματικό)

 

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ

ΓΙΟΥΡΓΑΣ         8          (τακτικό μέλος)

ΚΙΚΑΚΗΣ          8          (τακτικό μέλος)

ΓΚΡΕΚΑΣ          5 (αναπληρωματικό)

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ     3 (αναπληρωματικό)

 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ    4   (τακτικό μέλος)    

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ          3          (αναπληρωματικό)

 

ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ      5 (τακτικό μέλος)      

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  1 (αναπληρωματικό)

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ     16  (τακτικό μέλος)

ΓΟΥΜΕΝΟΣ                        15                (τακτικό μέλος)

ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ                  14 (αναπληρωματικό)

ΚΑΠΠΗΣ                          13  (αναπληρωματικό)

 

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ

ΑΡΜΠΙΛΙΑΣ     9          (τακτικό μέλος)

ΜΠΕΛΛΟΥ      9          (τακτικό μέλος)

ΓΚΡΕΚΑΣ          5 (αναπληρωματικό)

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ     5 (αναπληρωματικό)

 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΓΙΩΤΗΣ            4   (τακτικό μέλος)    

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ             3          (αναπληρωματικό)

 

ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ      5 (τακτικό μέλος)          

ΚΟΣΜΑΣ  1 (αναπληρωματικό)