Κοινοποίηση

Ανάρτηση τελικών Πινάκων Κατάταξης-βαθμολογίας, Απορριφθέντων & Προσληπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2023, υποψηφίων με ειδικότητα ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου».

Ορθές επαναλήψεις των πινάκων μετά από επανέλεγχο της Επιτροπής και πρόσθεση νέων αιτήσεων από Ταχυδρομείο

Η υποβολή των ενστάσεων κατά των πινάκων αυτών ξεκινάει από αύριο Παρασκευή 23/06/2023 έως και την Κυριακή 02/07/2023.

NEO_ΣΟΧ 1 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ _ΥE_xxxxN4765_21_Χ.Ο

11β .ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ. XXXXXdocx

3. ΟΡΘΗ ΕΠ. ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ 9ΔΦ1ΟΚ6Ε-ΗΤΧ