Κοινοποίηση

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

 

ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΟΛ. ΚΑΘ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΟΧ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ_ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023

 

ΠαράρτημαΙΙΟδηγίεςΣυμπλήρωσης-Αίτησης