Κοινοποίηση

To Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου» ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), με ειδικότητα ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας εσωτ. χώρων, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να καλέσετε στo τηλέφωνο: 2107713802

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως , ηλεκτρονικά (zografou.np@gmail.com) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση:
ΝΠΔΔ «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου»,
Ανακρέοντος 60 Ζωγράφου
Τ.Κ. 15771 (2ος όροφος),
υπόψη κας Ιωάννας Γιαλαμά
από Σάββατο 10/06/2023 έως και Δευτέρα 19/06/2023

Ενημερωθείτε αναλυτικά:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣOX 1:2023

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ