Κοινοποίηση

Ο Δήμος Ζωγράφου ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου.

Δείτε αναλυτικά:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΎΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ_ΣΟΧ_2_ΔΕ_ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ