Κοινοποίηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ –ΣΤΡΙΑΣ ΣΤΟ 1ο και 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ