Κοινοποίηση

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού σε Ευρώ για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2020-2021»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΕΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6ΤΑ4ΩΡΦ-ΓΗΖ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ