Κοινοποίηση

Συνημμένα θα βρείτε την υπ΄αριθμ. οικ.32496/26-10-2020 (ΑΔΑ: 6Τ8Ξ46ΜΙ0Φ-ΗΙΔ) Προκήρυξη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων.
Το διάστημα για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται από τις 26-10-2020 και λήγει στις 06-11-2020.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ενημερωθείτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://aead.gr/prokirixeis/prokirixi-stelexosi-dsssa-2020-10