Κοινοποίηση

Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού & Αθλητισμού    Δήμου Ζωγράφου»                                       Ζωγράφου :  19/12/2023

 

 Προκήρυξη ΣME 3/2023

 

Για την πρόσληψη  δύο  (2) ατόμων, καλλιτεχνικού & επιμορφωτικού  προσωπικού για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου  κατά την διδακτική περίοδο 2023-2024

Υποβολή αιτήσεων από Τετάρτη 20/12/2023 έως και Παρασκευή 29/12/2023.

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου» Ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης εργου με Αντίτιμο, διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της έως δώδεκα (12) μήνες .

 

Συνημμένα αρχεία:

ΑΙΤΗΣΗ.ΥΠΕΥΘΥΝΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 3-2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΜΕ 3-2023