Κοινοποίηση

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 6Η70Η- ΥΥ8 ΑΔΑ , η Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών – Ανατολικής Αττικής διακηρύσσει τη μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.