Κοινοποίηση

Προκήρυξη – για  δύο (2) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής για  aerobic  ή pilates ή μυϊκή ενδυνάμωση (ΠΕ), με σύμβαση μίσθωσης  έργου (ΣΜΕ), διάρκειας έως 12 μήνες.

Υποβολή αιτήσεων από:

Τετάρτη 17/06/2020  έως και  Παρασκευή   26/06/2020

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  npathlitismos@gmail.com όλα τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση και το Παράρτημα ανακοινώσεων.

  • Ανακοίνωση
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
  • Παράρτημα