Κοινοποίηση

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δ. Ζωγράφου με την υπ’ αρ. 28/02-03-2022 απόφασή της (ΑΔΑ:προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του  κυλικείου του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου, για εννέα (9) έτη.
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού στο στο 8ο Δ.Σ, Μακρυγιάννη 46 και Ιοκάστης
Ζωγράφου, στις 15/04/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 (ημέρα κατάθεσης σφραγισμένων προσφορών).
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων για να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου θα κατατεθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Α΄/Βάθμιας Εκπαίδευσης Παλαιό Δημαρχείο (Ι.
Θεολόγου 22 -1ος όροφος, – τηλ 2107701498- 2107773809 ) από 16-03-2022 έως 14/04/2022 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( από 09.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ) απ’ όπου και θα διατίθενται
τα τεύχη της διακήρυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Α΄/Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζωγράφου.