Κοινοποίηση

Ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας προκηρύσσει την κάλυψη, με απόσπαση δώδεκα (12) θέσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για τη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΕΑΔ. Το link της προκήρυξης είναι: https://aead.gr/prokirixeis/prokirixi-stelexosi-gdodid-july