Κοινοποίηση

Συνημμένα θα βρείτε την υπ΄ αριθμ. οικ.29241/01-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΑΩ46ΜΙ0Φ-31Ψ)  Προκήρυξη  της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Το διάστημα για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται από τις 02-10-2020 έως τις 23-10-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ενημερωθείτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://aead.gr/prokirixeis/prokirixi-stelexosi-gdodyid-dado.