Κοινοποίηση

Συνημμένα θα βρείτε την υπ΄ αριθμ. οικ.29240/01-10-2020 (ΑΔΑ: 6Θ5846ΜΙ0Φ-ΟΤΖ)  Προκήρυξη  της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ευαισθητοποίησης και Δράσεων με την Κοινωνία.

Το διάστημα για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται από τις 02-10-2020 έως τις 23-10-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ενημερωθείτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://aead.gr/prokirixeis/prokirixi-stelexosi-gdedk-oct-2020