Κοινοποίηση

Για την απασχόληση  τεσσάρων  (4) ατόμων, με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση του έργου  «Εκμάθηση Μουσικών Οργάνων – Μουσικής» στο  Δημοτικό Ωδείο και επιμορφωτικού  προσωπικού για την λειτουργία των Επιμορφωτικών  Τμημάτων στην έδρα του  Δήμου Ζωγράφου»

Υποβολή ενστάσεων από Σάββατο 27/01/2024 έως και  Δευτέρα 05/02/2024

ηλεκτρονικά στο email: eprotocol@zografou.gr    Υπόψη κας Καλύβα Αντ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ