Κοινοποίηση

Για την απασχόληση έξη (6) ατόμων, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για την εκτέλεση των έργων α) «Εκμάθηση Μουσικών Οργάνων – Μουσικής» στο Δημοτικό Ωδείο και β)
«Επιμορφωτικά Εργαστήρια» στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου»

Υποβολή ενστάσεων από Τρίτη 21/02/2023 έως και Σάββατο 25/02/2023 ηλεκτρονικά στο email: andaskala@gmail.com

 

12.ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ- _ΠΙΝΑΚΑΣ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_ ΣΜΕ1_2023