Κοινοποίηση

Ανάρτηση Πινάκων Κατάταξης, Απορριφθέντων & Προσληπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2022, υποψηφίων με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστών/τριών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου».

 Η υποβολή των ενστάσεων κατά  των πινάκων αυτών ξεκινάει από αύριο, Μεγάλη Τετάρτη 20/04/2022 έως και την Παρασκευή  29/04/2022.