Κοινοποίηση

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Δευτέρα στις 23/07/2012 και λήγει την Τετάρτη στις 01/08/2012 και ώρες 09.00πμ – 14.30μμ στις παρακάτω διευθύνσεις :
Είτε αυτοπροσώπως , στα γραφεία του Δικαιούχου στην οδό Πατρόκλου 57 & Πριάμου , Ίλιον
– είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Πατρόκλου 57, Τ.Κ.: 131 22, ΙΛΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ απευθύνοντάς την στο ΚΕΑΝ – ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (για Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών), υπόψιν Κας Λούκας Σωτηρίας

Ακολουθεί η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 62.903 / 01 / 2012