Κοινοποίηση

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα».
Ο Δήμος Ζωγράφου και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης & Ψυχοθεραπείας «Αθηνά» σας ενημερώνουν ότι οι θέσεις απασχόλησης που εγκρίθηκαν είναι ακόλουθες:...

Ανοίξτε ΕΔΩ το συνημμένο