Κοινοποίηση

Ανάρτηση NΕΩΝ Πινάκων Κατάταξης-βαθμολογίας, Απορριφθέντων & Προσληπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2023, υποψηφίων με ειδικότητα ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου».

Ορθές επαναλήψεις των πινάκων μετά από επανέλεγχο της Επιτροπής

Η υποβολή των ενστάσεων κατά των πινάκων αυτών ξεκινάει από αύριο Πέμπτη 22/06/2023 έως και το Σάββατο 01/07/2023.

NEO_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ SOX_2 BOITHITIKO_ΥE_N4765_21_X.O (1)

ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΧΟ (1)

11β .ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ. XXXXXdocx (1)