Κοινοποίηση

Ο Δήμος Ζωγράφου ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου.

Δείτε αναλυτικά:

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ