Κοινοποίηση

Προκήρυξη σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), για την παροχή υπηρεσιών έναντι Αντιτίμου από τους ωφελούμενους – διάρκειας έως 12 μήνες, με πέντε (5) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής : (1) με γνώση Pilates ή yoga ή Μυϊκής Ενδυνάμωσης, (1) με γνώση aerobic & (3) με γνώση Κολύμβησης

Υποβολή αιτήσεων από:

Τετάρτη 15/03/2023 έως και την Παρασκευή 24/03/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν την αίτησή τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email: npathlitismos@gmail.com , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , στα γραφεία της υπηρεσίας μας Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου», στην ακόλουθη διεύθυνση : Ανακρέοντος 60 – Ζωγράφου Τ.Κ. 15771, απευθύνοντάς την προς το Τμήμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων, υπόψη της κας Αγλαΐας Χατζηορίδη (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2107713815 & 6974777139 ).

Συνημμένα Αρχεία:

  • Ανακοίνωση Σ.Μ.Ε. 2/2023
  • Παράρτημα αυτής
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση