Κοινοποίηση

Ανακοίνωση της ΣΟΧ2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την  υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής
περιόδου 2022-2023.

Η κατάθεση των αιτήσεων για την ΣΟΧ2/2023 θα γίνει από τις 22/07/2023 (επομένη της ανάρτησης) έως και 31/07/2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2 -2023 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 07_04_2023[15754]

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ