Κοινοποίηση

Ανακοίνωση της ΣΟΧ3/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την διεύθυνση Βρεφικών Παιδικών Σταθμών και ΚΔΑΠ.

Η κατάθεση των αιτήσεων για την ΣΟΧ3/2023 θα γίνει από τις 05/08/2023 έως και 14/08/2023

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 07_04_2023[15754] ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3_2023 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3_2023 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ