Κοινοποίηση

Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ζωγράφου ζητά καθαρίστριες για 4ωρη απασχόληση...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 4ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ