Κοινοποίηση

Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ζωγράφου ζητά καθαρίστριες για 4ωρη απασχόληση…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 4ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ