Κοινοποίηση

Ο Δήμος Ζωγράφου ενημερώνει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του, ότι προκειμένου να υλοποιηθεί η υπ’ αριθμ. 62/2020 Α.Δ.Σ. «Απαλλαγή των επιχειρήσεων από την καταβολή τελών Καθαριότητας και Φωτισμού που διακόπτουν την λειτουργία τους λόγω λήψης μέτρων αποτροπής διασποράς του Κορωνοϊού Covid 19» και η 59/2020 Α.Δ.Σ. «Απαλλαγή επιχειρήσεων που διακόπτουν την λειτουργία τους και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η διακοπή, από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων, λόγω αποτροπής της διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19» θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Δ.Τ. & ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» έως τη Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να διαβάσετε τις σχετικές ανακοινώσεις του Δήμου Ζωγράφου που ακολουθούν συνημμένες.