Κοινοποίηση

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο “Zero Waste Διοίκηση” για τη δραστική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της παραγωγής αποβλήτων στα δημοτικά κτήρια και την εφαρμογή στην πράξη των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας.
Ο Δήμος Ζωγράφου μαζί με τον Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης είναι οι πρώτοι Δήμοι στη χώρα που εφάρμοσαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο είχε μεγάλη ανταπόκριση από τους εργαζομένους στα κτήρια όπου εφαρμόστηκε, όπως στο Δημαρχείο Ζωγράφου, στο κτήριο Κοινωνικών Υπηρεσιών (Ιωάννου Θεολόγου και Αμφιτρίτης) και στο κτήριο Καθαριότητας Πρασίνου και Μηχανολογικού Εξοπλισμού (Αγίου Νικολάου 49 και Κουσίδου).

Το έργο Zero Waste Διοίκηση υλοποιήθηκε από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο  και συγχρηματοδότηση από τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Είχε διάρκεια 18 μηνών (9/2021 – 3/2023) μέσα στους οποίους εγκαταστάθηκαν ειδικοί κάδοι διαχωρισμού των απορριμμάτων στην πηγή στα επιλεγμένα δημοτικά κτίρια, πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις στους υπαλλήλους για τη δραστική μείωση της παραγωγής απορριμμάτων και δημιουργήθηκε ενημερωτικό βίντεο και animation βίντεο. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τη διανομή του Οδηγού σε όλους τους υπαλλήλους του Δήμου.

ZERO WASTE ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Το  3D animation σποτ ευαισθητοποίησης εργαζομένων που παράχθηκε στο πλαίσιο αυτού του έργου.