Κοινοποίηση

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου η εθελοντική δράση
«ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», η οποία πραγματοποιήθηκε σε
συνεργασία με το «Όλοι Μαζί Μπορούμε για το Παιδί» με τη συνδρομή της Περιφέρειας
Αττικής, μετά από κάλεσμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού.
Στη δράση συμμετείχαν όλοι οι Δήμοι της Αττικής, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου
Ζωγράφου, όπου η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκινητική.
Όχημα της Περιφέρειας Αττικής παρέλαβε τα είδη που συλλέχθηκαν και τα μετέφερε στο
σημείο συγκέντρωσης, όπου εθελοντές από’ όλη την περιφέρεια Αττικής τα διαχώρισαν και
τα καταχώρησαν σε πακέτα ανά τάξη α’θμιας και β΄θμιας εκπαίδευσης, ώστε να
παραδοθούν έτοιμα στα παιδιά της Θεσσαλίας.