Κοινοποίηση

Ο Δήμος Ζωγράφου, έχοντας ως στόχο τη δραστική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της παραγωγής αποβλήτων, θέτει σε εφαρμογή το πρόγραμμα  «Zero Waste Διοίκηση» και γίνεται ο δεύτερος Δήμος πανελλήνια, μετά τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης που το εφαρμόζει.

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στη δραστική μείωση παραγωγής αποβλήτων σε επιλεγμένα διοικητικά κτίρια. Στόχος του έργου είναι να εφαρμοστούν νέα πρότυπα οργάνωσης και συμπεριφοράς σε γραφεία και διοικητικούς χώρους προκειμένου να μειωθεί ταυτόχρονα η παραγωγή αποβλήτων και η χρήση πλαστικών μίας χρήσης.

Τα κτίρια που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι το Δημαρχείο Ζωγράφου (Γεωργίου Ζωγράφου 7), το κτίριο Κοινωνικών Υπηρεσιών (Ιωάννου Θεολόγου και Αμφιτρίτης) και το κτίριο Καθαριότητας Πρασίνου και Μηχανολογικού Εξοπλισμού (Αγίου Νικολάου 49 και Κουσίδου).

Το«Ζerο Waste Διοίκηση» συμπεριλαμβάνει δράσεις που αφορούν σε :

  • Πρόληψη και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων στα κτίρια
  • Εφαρμογή της Διαλογής στην Πηγή, συλλογή και ανακύκλωση
  • Χωριστή συλλογή των οργανικών υλικών και κομποστοποίηση
  • Πρόληψη χρήσης πλαστικών και αντικατάσταση της χρήσης των πλαστικών μίας χρήσης
  • Πράσινες συμβάσεις και προμήθειες
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων
  • Παραγωγή ενημερωτικού υλικού.

Ενημέρωση για το πρόγραμμα «Zero Waste Διοίκηση» παρείχαν στον Δήμαρχο Ζωγράφου Βασίλη Θώδα και τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Μηχανολογικού Εξοπλισμού Δήμο Μπουλούκο, εκπρόσωποι της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ζωγράφου, την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 .

Όπως επισήμανε ο κ. Θώδας,  ο Δήμος Ζωγράφου θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να στηρίζει δράσεις που προωθούν την πρόληψη- μείωση αποβλήτων και βελτιώνουν την καθημερινότητα όλων των δημοτών, τονίζοντας ότι στόχος της Διοίκησης είναι η επέκταση του προγράμματος σε ολόκληρη την πόλη.