Κοινοποίηση

Ο Δήμος Ζωγράφου, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής του, λειτουργεί Κοινωνικό Φροντιστήριο, με σκοπό την παροχή ίσων ευκαιριών στην πρόσθετη διδακτική στήριξη σε μαθητές των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν έντονες οικονομικές δυσκολίες.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Ζωγράφου, με πρωτοβουλία των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου και της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πρόνοιας & Παιδικών Σταθμών Ρένας Χαλκιαδάκη, συνεχίζει τη λειτουργία του και για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024 με μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας και απευθύνεται σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α΄, Β΄ & Γ΄ Λυκείου) που φοιτούν στα σχολεία του Δήμου, οι οικογένειες των οποίων αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις της πρόσθετης διδακτικής στήριξης.

Οι μαθητές της Β’ Λυκείου έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στα θερινά τμήματα προετοιμασίας της Γ΄ Λυκείου, που θα λειτουργήσουν από 26 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου 2023, ενώ επιπλέον οι μαθητές μπορούν να εγγράφονται στα χειμερινά τμήματα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου που θα λειτουργήσουν από τον Οκτώβριο του 2023 για Α΄, Β΄ & Γ΄ Λυκείου.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
• ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 22/05/2023-23/06/2023
• ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄, Β΄ & Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 22/05/2023-24/07/2023

Απαραίτητη κατά την εγγραφή είναι η παρουσία του μαθητή και του κηδεμόνα, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:
• Φωτοαντίγραφο Ενδεικτικού Ελέγχου (γραπτή & προφορική βαθμολογία).
• Φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος.
• Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και των δύο γονέων.
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
• Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας ή Λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ο.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο τηλέφωνο 210-7486267 καθημερινά 10:00-15:00.

Διεύθυνση: Χαρ. Μούσκου 18, Πλατεία Κύπρου, Ιλίσια.

Ταυτόχρονα, ο Δήμος Ζωγράφου απευθύνει πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο Κοινωνικό Φροντιστήριο για το σχολικό έτος 2023 – 2024 (θερινά – χειμερινά τμήματα) να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στα τηλέφωνα: 210 – 7486267 από τις 10:00πμ έως και τις 15:00 μ.μ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ