Κοινοποίηση

Έχει μορφή δημοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου του ν. 3463/2006 (άρθρα 240επ.), επωνυμία «ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» και έδρα το Δήμο Ζωγράφου.

Σκοποί του είναι η οργάνωση σειράς λειτουργιών και δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς του πολιτισμού και του αθλητισμού. Ενδεικτικά:

 • Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
 • Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο με τη δημιουργία αθλητικών, πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λ.π. καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
 • Η ανάδειξη και η προστασία μουσείων, μνημείων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών σε    συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού.
 • Η ανάδειξη της σημασίας του Πολιτισμού και Αθλητισμού, η συνεργασία με ι όλους τους αρμόδιους φορείς η χορήγηση χρηματικών ή ηθικής αξίας      βραβείων και επαίνων, η χρηματοδότηση υποτροφιών και η συνεργασία με φορείς υποτροφιών.
 • Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών και άλλων κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους, πολιτιστικούς,   αθλητικούς και ιδιωτικούς φορείς.
 • Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή της σε αυτά.
 • Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Η ανάπτυξη του πολιτιστικού χαρακτήρα.
 • Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως σταδίων, γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και χωρών άθλησης.
 • Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού, σχολικού και εξωσχολικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
 • Η προώθηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας με φορείς και υπηρεσίες που ασκούν ίδιο ή παρεμφερές κοινωνικό έργο, αθλητικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς, επιστημονικούς συλλόγους και κάθε άλλο φορέα στα πλαίσια των παραπάνω σκοπών και επιδιώξεων (Ανάληψη κοινών προγραμμάτων, μελέτες, προγραμματικές συμβάσεις, διοργάνωση αγώνων, τουρνουά κ.λ.π).

Μπορείτε, πατώντας εδώ, να διαβάσετε / μεταφορτώσετε ολόκληρη την Απόφαση με αριθμό 67 του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία περιγράφονται αναλυτικά όλοι οι σκοποί και οι δραστηριότητες του ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου.

Μπορείτε να δείτε το Προεδρείο και τα Μέλη του ΔΣ του ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού, πατώντας εδώ

Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού, πατώντας εδώ. (www.culturezografou.com/)