Κοινοποίηση

Οργάνωση και λειτουργία του καταργούμενου Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου «ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του Δήμου ΖΩΓΡΑΦΟΥ μέχρι την
ενσωμάτωση αυτού στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διεύθυνση: Ανακρέοντος 60, Ζωγράφου, Τ.Κ. 12345Τηλέφωνο: 210 7713 802FAX: 210 7713 802Email: zografou.np@gmail.comΙστοσελίδα: zografouculture.gr