Κοινοποίηση

Μία νέα εποχή εξυπηρέτησης για τους πολίτες ξεκίνησε από σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Ζωγράφου. Ο Δήμος μας είναι μεταξύ αυτών που επελέγησαν από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη λειτουργία της νέας πλατφόρμας mykeplive.gov.gr με την οποία οι πολίτες θα μπορούν πλέον να εξυπηρετούνται από τα Κ.Ε.Π. ηλεκτρονικά, μέσω τηλεδιάσκεψης από το κινητό τους ή τον υπολογιστή τους, χωρίς φυσική παρουσία, δίχως να προσέλθουν σε κάποιο από τα καταστήματα.

Συγκεκριμένα, κλείνοντας ένα «ψηφιακό ραντεβού» μέσω της ψηφιακής πύλης mykeplive.gov.gr, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα, αφού προηγουμένως έχουν κλείσει ηλεκτρονικά πάντα, ραντεβού για την ημέρα και ώρα που αυτοί επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν βιντεοκλήση με υπάλληλο του Κ.Ε.Π. και να υποβάλουν το αίτημά τους. Στη συνέχεια, το έγγραφο θα αποστέλλεται στον δημότη με τον τρόπο που αυτός επιθυμεί (e-mail, θυρίδα, ΕΛΤΑ).

Αναλυτικές οδηγίες:

Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης, ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. θα ζητήσει από τον πολίτη την ταυτοποίηση των στοιχείων του, επιδεικνύοντας στην κάμερα τα απαραίτητα έγγραφα.

Για το «ψηφιακό ραντεβού», ο πολίτης θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του κωδικούς taxisnet, αυτούς που χρησιμοποιεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έναν υπολογιστή/tablet ή ένα κινητό τηλέφωνο με ενεργοποιημένη την κάμερα, προκειμένου να έχει οπτική επαφή με τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. και να επιδεικνύει στην κάμερα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την εξακρίβωση των στοιχείων του από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π.

Στην ειδική πλατφόρμα (myKEPlive.gov.gr) ο πολίτης εισέρχεται είτε απευθείας χρησιμοποιώντας τους κωδικούς της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. είτε μέσω σχετικού ηλεκτρονικού συνδέσμου που υφίσταται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr. Μετά την εισαγωγή στην ειδική πλατφόρμα, ο αιτών επιλέγει το θεματικό πεδίο υπηρεσιών που επιθυμεί, όπως αυτό αναλύεται στο άρθρο 3, την ημερομηνία και ώρα που επιθυμεί εξυπηρέτησής με τηλεδιάσκεψη. Στη συνέχεια, καταχωρούνται τα στοιχεία του προσώπου που θα λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη και τα στοιχεία επικοινωνίας του: 1. ονοματεπώνυμο

2. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

3. αριθμό τηλεφώνου

4. διεύθυνση επικοινωνίας

5. νομιμοποιητικά έγγραφα της παρ. 1 του άρθρου 6

6. ειδικές απαιτήσεις για ΑμΕΑ, όπως είναι η δυνατότητα εξ αποστάσεως διερμηνείας για κωφούς/βαρήκοους, με πολλαπλούς τρόπους επικοινωνίας (ελληνική νοηματική γλώσσα, χειλεανάγνωση)

7. o τρόπος παραλαβής του αιτηθέντος εγγράφου (είτε ταχυδρομικώς, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με φυσική παραλαβή από το Κ.Ε.Π. ).

Μετά την καταχώριση του αιτήματος αποστέλλεται στον αιτούντα ηλεκτρονικό μήνυμα «ενημέρωσης για επερχόμενη κράτηση» στην ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση που δήλωσε.

Η κράτηση μπορεί να επαναπρογραμματιστεί, να ακυρωθεί ή και να καταχωρηθεί εκ νέου, με την υποβολή αιτήματος για την παροχή νέας υπηρεσίας.

Στο μήνυμα ενημέρωσης που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση του αιτούντος, περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή του στη τηλεδιάσκεψη με υπάλληλο του Κ.Ε.Π.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού, αποστέλλεται εκ νέου μήνυμα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο με περιεχόμενο ίδιο με το αρχικό μήνυμα του ραντεβού του. Την ώρα του ραντεβού, ο πολίτης πρέπει να ενεργοποιήσει το σύνδεσμο που διαθέτει στο σχετικό μήνυμα που έλαβε στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και να συνδεθεί στην πλατφόρμα.

Για τον πολίτη με αναπηρία, παρέχεται η δυνατότητα να συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη και τρίτο πρόσωπο, ύστερα από πρόσκληση του αρμοδίου Κ.Ε.Π. εξυπηρέτησης.

Για την εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω διατίθεται στην αρχική σελίδα της ειδικής πλατφόρμας εγχειρίδιο χρήσης της υπηρεσίας.

Η πλατφόρμα επιλέγει τον υπάλληλο που θα εξυπηρετήσει τον πολίτη που αιτείται κράτηση με τέτοιο τρόπο ώστε να μη συμπίπτουν τα ραντεβού του με ραντεβού με άλλο πολίτη.

Διατηρείται χρονική απόσταση μεταξύ των ραντεβού των πολιτών για τον ίδιο υπάλληλο, ικανή για να ολοκληρωθεί μια προηγούμενη τηλεδιάσκεψη και πριν αρχίσει την επόμενη.  Μετά το πέρας της διαδικασίας ταυτοποίησης, η τηλεδιάσκεψη δύναται να συνεχιστεί είτε με εικόνα και ήχο είτε μόνο με ήχο.

Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν διενεργείται καταγραφή ή αποθήκευση της εικόνας, του ήχου ή άλλων δεδομένων που ελήφθησαν κατά την τηλεδιάσκεψη.

«Με την υπηρεσία αυτή και με την παράλληλη ψηφιοποίηση πολλών υπηρεσιών στην οποία προχωρά – και θα συνεχίσει – όλο αυτό το διάστημα ο Δήμος Ζωγράφου , στοχεύουμε στην όλο και πιο ποιοτική, όλο και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ανεξαρτήτως του αιτήματος που έχουν να διεκπεραιώσουν» δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης Πολιτών, Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων, Λάμπρος Καλαρρύτης.