Κοινοποίηση

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Δήμων και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, ο Δήμος Ζωγράφου προχώρησε στην ίδρυση Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ακινήτων με τον διακριτικό τίτλο ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ, το 2009, με μοναδικό μέτοχο το Δήμο και με σκοπό την αξιοποίηση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου και την εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων. Βασική επιδίωξη της ΜΑΞΙΑΔΗΖ είναι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και η δημιουργία πρόσθετων πόρων, που θα κατευθύνονται σε νέες επενδύσεις (έργα, αγορές ακινήτων κ.α.) για την αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού της πόλης.

Η δραστηριοποίηση της επιχείρησης ξεκίνησε με:
1) Την εκμετάλλευση των κλειστών και ανοικτών χώρων στάθμευσης του Δήμου.
2) Την διαχείριση των κυλικείων του Νεκροταφείου και άλλων που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.
3) Την ενοικίαση εμπορικών ακινήτων (καταστημάτων) όπως αυτών της πλατείας Γαρδένιας.
4) Την εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε ακίνητα του Δήμου.

Στον άμεσο προγραμματισμό της είναι:
1) Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση και άλλων ακινήτων του Δήμου όπως ο χώρος των κατασκηνώσεων στη Ραφήνα που διαθέτει ο Δήμος Ζωγράφου.
2) Η αποδοτικότερη εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων για τη δημιουργία εσόδων.
3) Η διάθεση των κερδών της επιχείρησης για την απόκτηση ακινήτων που θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου.

 

Μπορείτε να δείτε το Προεδρείο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΑΞΙΑΔΗΖ, εδώ.