Κοινοποίηση

Σας ενημερώνουμε ότι η Δημοτική Συγκοινωνία δεν θα λειτουργήσει από
την Δευτέρα 13-11-2023 έως και την Παρασκευή 17-11-2023.