Κοινοποίηση

Στην πόλη μας λειτουργούν οι παρακάτω λαϊκές αγορές:

 

Διεύθυνση: Γ. Παπανδρέου (Μόνιμα)

Ημέρα: Κάθε Δευτέρα, 7:00 – 14:30

 

Διεύθυνση:  Αγ. Λαύρας

Ημέρα:Κάθε Δευτέρα, 7:00 – 14:30 (από 26/11 )

 

Διεύθυνση: Αγ. Ιωάν. Θεολόγου

Ημέρα: Κάθε Δευτέρα, 7:00 – 14:30 (από 21/5 )

 

Διεύθυνση:Γαλήνης (Μόνιμα)

Ημέρα: Κάθε Πέμπτη, 7:00 – 14:30