Κοινοποίηση

Καλώς ορίσατε στη Σελίδα του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ζωγράφου! Εδώ θα βρείτε ενημερωμένο περιεχόμενο σχετικά με τα τελευταία νέα σχετικά με το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ζωγράφου.

Η Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου απευθύνεται σε ευπαθείς, οικονομικά και κοινωνικά ομάδες. Σκοπός του προγράμματος είναι:

  • η αντιμετώπιση του επισιτιστικού προβλήματος και η έλλειψη βασικών αγαθών
  • η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και η κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών ομάδων
  • η ενδυνάμωση και η ψυχοκοινωνική στήριξη των ωφελούμενων
  • η ανάπτυξη δικτύου προστασίας
  • η ευαισθητοποίηση – κινητοποίηση της κοινότητας

Η ένταξη των ενδιαφερομένων στη Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου γίνεται μετά από υποβολή αίτησης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ημερομηνίες που καθορίζονται με ανακοίνωση κάθε εξάμηνο.

Η διάθεση των προϊόντων είναι εντελώς δωρεάν και αυτή τη στιγμή η Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου παρέχει σε οικογένειες, δωρεάν, δύο φορές το μήνα, τυποποιημένα και κατεψυγμένα τρόφιμα, είδη υγιεινής και καθαριότητας. Οι Πόροι του Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται από δωρεές και χορηγίες πολιτών, επαγγελματιών, σωματείων, καθώς και από το προϋπολογισμό του Δήμου.  Η Δομή στελεχώνεται από Κοινωνικό Λειτουργό, Διοικητικό και Βοηθητικό Προσωπικό.

Διεύθυνση: Μπισκίνη 33

Τηλέφωνο: 2107716350, 2107771731

Ώρες λειτουργίας: 7.00-17.00

Πληροφορίες: Δημητρακοπούλου Π.

Από το Ιανουάριο του 2023 η συνέχιση της λειτουργίας του εντάσσεται στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027, με χρηματοδότηση από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) του Ε.Π.  «ΑΤΤΙΚΗ  2021-2027» στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 04 , πληροί τις προδιαγραφές, όρους και προϋποθέσεις της πρόσκλησης αττ023-Α/Α ΟΠΣ 2348, όπως ισχύει καθώς και του «Οδηγού Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών {ΕΥΣΕΚΤ, Μάιος 2023).