Κοινοποίηση

Στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Ζωγράφου υλοποιείται η δομή του Κοινωνικού Φαρμακείου, που απευθύνεται σε ανασφάλιστους και οικονομικά αδύνατους κατοίκους, με σκοπό τη φαρμακευτική τους περίθαλψη.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο λειτουργεί με φαρμακοποιό και κοινωνικό λειτουργό, καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 9.00π.μ. έως 17.00μ.μ.

Δ/νση: Ι. Θεολόγου 22, Ισόγειο.

Τηλ.: 210 7481422

Από το 2017 το έργο εντάσσεται στην πράξη « Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ζωγράφου» με κωδικό ΟΠΣ 5003674 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».