Κοινοποίηση

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

(τηλέφωνα 210 7789833 email koimitiriozografou @gmail.com)

Πληροφορίες για το κοινό 210 7772968

Ταμείο, τηλ.: 210 7789833

Γραφείο Ιερέων, τηλ.: 210 7717678

 

Κατεβάστε τον Τηλεφωνικό κατάλογο των υπηρεσιών του Δήμου από εδώ (αρχείο pdf).