Κοινοποίηση

Σας ενημερώνουμε ότι οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Ζωγράφου (Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας - Τμήμα Ταμείου – Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου – Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών – Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστικής Απεικόνισης – Τμήμα Προμηθειών ) δεν θα εξυπηρετεί το κοινό, την Παρασκευή 29.05.2020, τη Δευτέρα 01.06.2020 και την Τρίτη 02.06.2020

Οι ανωτέρω υπηρεσίες δεν θα λειτουργήσουν για το κοινό λόγω αναβάθμισης - μετάπτωσης των οικονομικών στοιχείων σε νέα πληροφοριακά συστήματα.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και σας ζητάμε συγνώμη για την αναστάτωση.