Κοινοποίηση

 

Καλώς ορίσατε στη Σελίδα του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ζωγράφου! Εδώ θα βρείτε ενημερωμένο περιεχόμενο σχετικά με τα τελευταία νέα σχετικά με το Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ζωγράφου.

Το έργο εντάσσεται στην πράξη « Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Ζωγράφου» με κωδικό ΟΠΣ 5002578 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

 

Πληροφορίες για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ζωγράφου:

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζωγράφου είναι χώρος πρώτης υποδοχής που συμβάλλει στο έργο των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, επιτελώντας την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα, που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Διεύθυνση : Ι. Θεολόγου 22

Τηλέφωνο : 210 7785489 & 210 7784508

Από το 2017 το έργο εντάσσεται στην πράξη « Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Ζωγράφου» με κωδικό ΟΠΣ 5002578 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».