Κοινοποίηση

Προγράμματα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης)

Η Κοινωνική Υπηρεσία σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, συστήνει ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα δια βίου μάθησης για ενήλικες πολίτες.

Διεύθυνση: Χ. Μούσκου 18

Τηλέφωνο: 210 7771836