02 Δεκ 2016

Kατάταξη υποψηφίων κατηγοριών: α) Ηθοποιός β) Ηθοποιός-Σκηνοθέτης της Ανακοίνωσης ΣΜΕ1/2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου»